Numbers 36:10

PBG(i) 10 Jako tedy rozkazał Pan Mojżeszowi, tak uczyniły córki Salfaadowe.