Numbers 36:10

BKR(i) 10 Jakož přikázal Hospodin Mojžíšovi, tak učinily dcery Salfadovy.