John 18:24

PBG(i) 24 I odesłał go Annasz związanego do Kaifasza, najwyższego kapłana.