John 18:24

BKR(i) 24 I poslal jej Annáš svázaného k Kaifášovi nejvyššímu knězi.