John 18:24

Lithuanian(i) 24 Tada Anas pasiuntė Jį surištą pas vyriausiąjį kunigą Kajafą.