John 13:15

PBG(i) 15 Albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, i wy czynili.