John 13:15

Geneva(i) 15 For I haue giuen you an example, that ye should doe, euen as I haue done to you.