Genesis 5:9

PBG(i) 9 A Enos żył dziewięćdziesiąt lat, i spłodził Kenana.