Genesis 5:9

ArmenianEastern(i) 9 Ենոսը հարիւր իննսուն տարեկանին ծնեց Կայնանին: