Genesis 21:28

PBG(i) 28 I postawił Abraham siedmioro owiec z stada osobno.