Genesis 10:20

PBG(i) 20 Ci są synowie Chamowi w familijach swych, w językach swych, w ziemiach swych, w narodziech swych.