Exodus 37:5

PBG(i) 5 I przewlekł drążki przez kolce po stronach skrzyni, aby na nich noszona była skrzynia.