Exodus 25:40

PBG(i) 40 Patrzajże, abyś uczynił wszystko według podobieństwa tego, któreć ukazano na górze.