Deuteronomy 6:6

PBG(i) 6 A będą te słowa, które ja dziś rozkazuję tobie, w sercu twojem;