Proverbs 2:11

PBG(i) 11 Tedy cię ostrożność strzedz będzie, a opatrzność zachowa cię.