2 Samuel 3:15

PBG(i) 15 Przetoż posłał Izboset, i wziął ją od męża, od Faltejela, syna Laisowego.