2 Samuel 3:15

DSV(i) 15 Isboseth dan zond heen, en nam haar van den man, van Paltiel, den zoon van Lais.