2 Kings 10:26

PBG(i) 26 A wyrzuciwszy bałwany z domu Baalowego, popalili je.