2 Kings 10:26

DSV(i) 26 En zij brachten de opgerichte beelden uit het huis van Baäl, en verbrandden ze.