1 Timothy 3:1

PBG(i) 1 Wierna jest ta mowa: Jeźli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda.