1 Timothy 3:1

Bulgarian(i) 1 Вярно е това слово: ако някой се стреми към надзорничество, добро дело желае.