1 Samuel 13:23

PBG(i) 23 A straż Filistyńska wyszła na drogę ku Machmas.