1 Samuel 13:23

Croatian(i) 23 A dotle jedna straža filistejska bijaše izišla prema klancu kod Mikmasa.