1 Corinthians 12:22

Norwegian(i) 22 men tvert imot: de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige.