1 Corinthians 12:22

Romanian(i) 22 Ba mai mult, mădularele trupului, cari par mai slabe, sînt de neapărată trebuinţă.