Ephesians 5:7-11

Latvian(i) 7 Nekļūstiet par viņu līdzdalībniekiem! 8 Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad gaisma Kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni! 9 Gaismas augļi ir labums un taisnība, un patiesība. 10 Pārbaudiet, kas Dievam patīk! 11 Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk nopeliet tos!