Ephesians 5:7-11

Danish(i) 7 Derfor vorder ikke deelagtige med dem. 8 Thi I vare forhen Mørkhed, men nu ere I et Lys i Herren; omgaaes som Lysets Børn, 9 (men Lysets Frugt viser sig i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed), 10 saa I prøve, hvad som er velbehageligt for Herren. 11 Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gjerninger, men straffer dem hellere.