Matthew 18:32

LXX_WH(i)
    32 G5119 ADV τοτε G4341 [G5666] V-ADP-NSM προσκαλεσαμενος G846 P-ASM αυτον G3588 T-NSM ο G2962 N-NSM κυριος G846 P-GSM αυτου G3004 [G5719] V-PAI-3S λεγει G846 P-DSM αυτω G1401 N-VSM δουλε G4190 A-VSM πονηρε G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την G3782 N-ASF οφειλην G1565 D-ASF εκεινην G863 [G5656] V-AAI-1S αφηκα G4671 P-2DS σοι G1893 CONJ επει G3870 [G5656] V-AAI-2S παρεκαλεσας G3165 P-1AS με