Luke 11:43

Kabyle(i) 43 A nnger-nwen ay ifariziyen! Tḥemmlem imukan imezwura di leǧwameɛ, tḥemmlem ad țsellimen fell-awen yemdanen deg iberdan.