Luke 11:43

Bulgarian(i) 43 Горко на вас, фарисеи! Защото обичате първите столове в синагогите и поздравите по пазарите.