Luke 11:43

BKR(i) 43 Běda vám farizeům, nebo milujete první místa v školách a pozdravování na trzích.