Job 22:10

IHOT(i) (In English order)
  10 H5921 על   H3651 כן   H5439 סביבותיך round about H6341 פחים snares H926 ויבהלך troubleth H6343 פחד fear H6597 פתאם׃ thee, and sudden