Luke 3:17

IGNT(i)
  17 G3739 ου Of Whom G3588 το The G4425 πτυον Winnowing Fan "is" G1722 εν   G3588 τη In G5495 χειρι   G846 αυτου His Hand, G2532 και And G1245 (G5692) διακαθαριει   G3588 την He Will Thoroughly Purge G257 αλωνα   G846 αυτου His Floor, G2532 και And G4863 (G5692) συναξει Will Gather G3588 τον The G4621 σιτον Wheat G1519 εις   G3588 την Into G596 αποθηκην   G846 αυτου   G3588 το His Granary, G1161 δε But The G892 αχυρον Chaff G2618 (G5692) κατακαυσει He Will Burn G4442 πυρι With Fire G762 ασβεστω Unquenchable.
Reformed Dating