Luke 1:36

IGNT(i)
  36 G2532 και And G2400 (G5628) ιδου Lo, G1665 ελισαβετ   G3588 η Elizabeth G4773 συγγενης   G4675 σου Thy Kinswoman G2532 και Also G846 αυτη She G4815 (G5761) συνειληφυια Has Conceived G5207 υιον A Son G1722 εν In G1094 γηρα   G846 αυτης Her Old Age, G2532 και And G3778 ουτος This "the" G3376 μην Month G1623 εκτος Sixth G2076 (G5748) εστιν Is G846 αυτη To Her G3588 τη Who "was" G2564 (G5746) καλουμενη Called G4723 στειρα Barren;