Mark 16:15

Hungarian(i) 15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.