Isaiah 24:14-16

Hungarian(i) 14 Õk felemelik szavokat, ujjongnak, az Úr nagyságáért rivalgnak a tenger felõl. 15 Ezért dícsérjétek az Urat keleten, a tenger szigetein az Úrnak, Izráel Istenének nevét. 16 A föld szélérõl énekeket hallánk: dicsõség az igaznak! S én mondék: végem van, végem van, jaj nékem! A hitetlenek hitetlenül cselekesznek és hitetlenséggel a hitetlenek hitetlenséget cselekesznek.