Isaiah 24:14-16

Bulgarian(i) 14 Тези ще издигнат глас, ще пеят за величието на ГОСПОДА, ще извикат от морето. 15 Затова прославете ГОСПОДА в източните страни, Името на ГОСПОДА, Израилевия Бог — по островите на морето. 16 От край-земята чухме песни: Слава на Праведния! Но аз казах: Чезна! Чезна! Горко ми! Грабители грабят, грабеж грабят грабители!