Joshua 19:46

HOT(i) 46 ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו׃