Joshua 19:46

BKR(i) 46 Mehaiarkon a Rakon s pomezím, kteréž jest naproti Joppe.