2 Chronicles 25:16

HOT(i) 16 ויהי בדברו אליו ויאמר לו הליועץ למלך נתנוך חדל לך למה יכוך ויחדל הנביא ויאמר ידעתי כי יעץ אלהים להשׁחיתך כי עשׂית זאת ולא שׁמעת לעצתי׃