Numbers 6:14

Danish(i) 14 og han skal ofre som sit Offer for HERREN eet aargammelt Væderlam uden Lyde til et Brændoffer og eet aargammelt Gimmerlam uden Lyde til et Syndoffer og een Væder uden Lyde til et Takoffer