Hebrews 3:19

Danish(i) 19 Vi see altsaa, at de ikke kunde indgaae formedelst Vantroe.