Hebrews 3:19

PBG(i) 19 I widzimy, iż tam nie mogli wnijść dla niedowiarstwa.