Hebrews 3:19

Bulgarian(i) 19 И така, виждаме, че те не можаха да влязат поради неверието си.