Psalms 118:16

DSV(i) 16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.