Psalms 118:16

Bulgarian(i) 16 Десницата на ГОСПОДА е възвишена, десницата на ГОСПОДА върши мощни дела.