Proverbs 15:4

DSV(i) 4 De medicijn der tong is een boom des levens; maar de verkeerdheid in dezelve is een breuk in den geest.