Proverbs 15:4

Bulgarian(i) 4 Благият език е дърво на живот, а лъжливостта в него е съкрушение на духа.