Numbers 33:47

DSV(i) 47 En zij verreisden van Almon-diblathaim, en legerden zich in de bergen Abarim, tegen Nebo.