Numbers 33:47

Bulgarian(i) 47 И отпътуваха от Алмон-Дивлатаим и разположиха стан на хълма Аварим, срещу Нево.